Beregn dit BMI

BMI er det mest udbredte mål til at vurdere overvægt. Her kan du få beregnet dit BMI og få en vurdering med det samme. Husk dog at læse videre i teksten, da tolkning af BMI altid skal tages med en del forbehold.

NB - hvis du er under 18 år skal du i stedet bruge BMI-beregneren for børn og unge

BMI
22.5
Normal vægt
Højde
ft' in''
170
Vægt
lbs
143

Klassificering af overvægt og fedme i forhold til BMI

 
Fedme klassificering
BMI (kg/m2)
Undervægtig  
-18.5
Normal  
18.5-24.9
Overvægtig  
25.0-29.9
Fedme
I
30.0-34.9
 
II
35.0-39.9
Ekstrem fedme
III
40+

BMI-tallet fortæller dig normalt ikke noget du ikke ved i forvejen og skal altid tolkes med et vist forbehold.

Hvis du er meget muskuløs, eller fra naturens side er bygget ligesom et egetræ, så kan det godt lade sig gøre at have et BMI på 30 uden reelt at være overvægtig.

Selv hvis du ikke er specielt muskuløs og ligger i kategorien "overvægtig", så kan du sagtens have en fuldt tifredsstillende sundhedsprofil, hvis blot du motionerer meget. Faktisk er det farligere at have et BMI på 23 og være i dårlig form, end det er at have et BMI på 28 og være i god form. Ofte er det desværre sådan, at dem der har høje BMI også er dem der motionerer mindst - og det er naturligvis en dårlig kombination.

Der hvor BMI er et nyttigt værktøj, er når udviklingen i større befolkningsgrupper skal beskrives. Når man kigger på tilstrækkeligt mange personer på en gang, så vil "afvigerne" forsvinde i tallene og gennemsnitsværdierne vil være et reelt udtryk for forekomst af overvægt og fedme.

Formlen for BMI er:
BMI = vægt / (højde x højde)
Vægt måles i kg og højde i meter

Referencer:
US weight guidelines: is it also important to consider cardiorespiratory fitness?
Lee CD, Jackson AS, Blair SN
Int J Obes Relat Metab Disord 1998 Aug;22 Suppl 2:S2-7

Preventing and Managing the Global Epidemic of Obesity. Report of the World Health Organization Consultation of Obesity. WHO, Geneva, June 1997.

Quetelet LAJ. Sur I'homme et le developpement de ses facultes, ou essai de physique sociale. Paris: Bachelier, 1835. (Den originale BMI-reference)