Beregn din idealvægt

Med denne beregner kan du udregne din idealvægt. Den ideelle kropsvægt er den vægt, der teoretisk vil give dig det længste liv med færrest sygdomme.

Beregneren og teorien bagved sætter alvorligt spørgsmålstegn ved om folk virkelig skal tabe sig så meget som de tror.

Sådan gør du
Angiv køn, højde og kropstype i beregneren. Kropstype er din egen vurdering af om du har en smal/spinkel eller en bred/kraftig skeletbygning. Du skal se bort fra dit kropsfedt i denne vurdering. Du kan evt. tage udgangspunkt i hvordan du så ud, da du var yngre.

 

Din idealvægt
70.8 kg
Højde
cm
170

 

Baggrund for beregneren
Idealvægten der beregnes her tager udgangspunkt i, hvad der er det optimale BMI i forhold til sandsynlighed for et langt liv med færrest sygdomme. Nyere store undersøgelser peger på, at den laveste dødelighed faktisk forekommer ved BMI-værdier tæt på overvægt. Man skal dog ikke af den grund stræbe efter et overvægts-BMI, da der er problemer forbundet med overvægt som ikke har noget med dødelighed at gøre. Dette kan f.eks. være problemer med slidgigt, udøvelse af fysisk aktivitet, søvn og ikke-dødelige sygdomme.

I beregneren er idealvægt sat, så der både tages hensyn til lavest dødelighed samt andre problemer der kan være forbundet med overvægt. Da BMI er misvisende for personer med enten en spinkel eller en kraftig kropsbygning er der indbygget mulighed for justering efter kropstype.

Hvad er det optimale BMI for mænd og kvinder?
Hvis man kigger bredt på de væsentligste undersøgelser kommer man frem til, at det optimale BMI ligger mellem 20 og 27. I de studier, hvor man er gået nærmere ind i forskellen på mænd og kvinder, ser det ud til, at der enten er det samme optimale område eller at mænd ligger 2-5 BMI point højere. I beregneren er det ideelle BMI sat til 22,5 for kvinder og 24,5 for mænd.

Reference Optimale BMI-område
JAMA 2013 Alle: 25-30
BMC MRM 2011 Kvinder: 20,1-24,6 Mænd: 26,4-27,5
NEJM 2010 Kvinder: 21,3-26,3 Mænd: 22,5-28,8
Lancet 2009 Alle: 22,5-25,0
NEJM 2006 Kvinder: 23,5-26,4 Mænd: 25,0-27,9
NEJM 1999 Kvinder: 20,5-24,9 Mænd: 22,0-26,4

Det nye meget store studie fra JAMA 2013 overvurderer fordelen ved overvægt, fordi overvægt sammenlignes med normalvægt i intervallet 18,5 til 25. Man ved fra andre undersøgelser at dødeligheden er markant forhøjet ved BMI-værdier mellem 18,5 og 20. Det interval vi normalt betragter normalvægt inkluderer derfor personer der langt fra ligger på et optimalt BMI.

Hvor stor er usikkerheden på idealvægten?
I de fleste undersøgelser øges risikoen kun ganske let selv om BMI-værdien ligger et par BMI-point fra det optimale. Det betyder i praksis, at hvis din reelle vægt ligger indenfor +/- 6 kg af idealvægten, så er det stadigt indenfor det optimale område.

Hvor meget spiller kropsbygning ind?
Hvis man bare kigger på kropsbygning som forskelle i hvor kraftigt / bredt skelet man er udstyret med, så havde de oprindelige idealvægtstabeller fra 1960'erne en korrektion på plus-minus 10 % af kropsvægten. Kigger man på nyere studier, så ser det ud til, at det er normalt, at forskelle i skeletbredde kan påvirke kropsvægten 6-8 % i hver retning. I beregneren er derfor indbygget en justeringsmulighed på plus-minus 8 %.

Skal man drikke fløde hvis man er for let?
Nej, selv hvis din kropsvægt ligger 5-8 kg under din idealvægt, så er det ikke fordi at du skal øge din fedtprocent, men derimod din muskelmasse. Det bedste du kan gøre er derfor at spise tilstrækkeligt med sund mad og lave aktiviteter der øger din muskelmasse.

Skal man gå på slankekur, hvis man er for tung?
Formodentlig ikke - set ud fra et sundhedssynspunkt. Hvis dit BMI er over 30 og du har lav muskelmasse og livsstilssygdomme som f.eks. type 2 sukkersyge, så bør du overveje at tabe dig, men ellers ikke. Slankekure vil for de fleste mennesker være skadelige på lang sigt.

Forskel på rygere og ikke-rygere
For rygere eller tidligere rygere gælder det, at lavest dødelighed ses ved højere BMI-værdier end for ikke-rygere. Forklaringen er til dels, at rygere ofte udvikler sygdomme (f.eks. KOL), som medfører lav kropsvægt. Rygere der endnu ikke er syge vil formodentlig være bedre rustet til at klare kommende sygdom, hvis deres kropsvægt er i overvægtsområdet. Idealværdierne i beregneren er sat i forhold til en blandet befolkning af rygere, ex-rygere og aldrig-rygere.

Betydning af alder
Generelt er det optimale BMI stigende med alderen. Groft sagt kan man sige, at unge mennesker helst skal være i normalvægtsområdet og ældre mennesker helst i overvægtsområdet. I hvert fald set i forhold til samlet dødelighed. Også for ældre mennesker skal man stadig huske på, overvægt kan give andre problemer f.eks. i forhold til bevægeapparatet og muligheden for at være mobil.

Samlet konklusion
Meget tyder på, at vi skal have justeret vores grænser for hvad man anser for et sundt BMI. Generelt bør et BMI på mellem 20 og 30 ikke give anledning til bekymring, hvis man i øvrigt lever sundt. Selv hvis man har et BMI på mellem 30 og 35 og i øvrigt er helt fri for sygdomme, så er det formodentlig en dårlig ide at gå på slankekur. Specielt fordi vi ved, at slankekure er kort-tids sunde, men lang-tids skadelige. Undersøgelserne viser også tydeligt, hvor uhensigtsmæssigt det er at være undervægtig og derfor kan beregneren også hjælpe normalvægtige personer med at forstå, at de ikke skal tabe sig.

Skrevet af Morten Zacho, cand. scient. 9. januar 2013

Referencer

Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic review and meta-analysis. Flegal KM et al.
JAMA. 2013 Jan 2;309(1):71-82.


Examining the BMI-mortality relationship using fractional polynomials. Wong ES et al.
BMC Med Res Methodol. 2011 Dec 28;11:175.

Body-mass index and mortality among 1.46 million white adults. Berrington de Gonzalez A et al.
N Engl J Med. 2010 Dec 2;363(23):2211-9.

Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies.
Prospective Studies Collaboration, Whitlock G et al.
Lancet. 2009 Mar 28;373(9669):1083-96.

Mortality, health outcomes, and body mass index in the overweight range: a science advisory from the American Heart Association. Lewis CE et al.
Circulation. 2009 Jun 30;119(25):3263-71.

Overweight, obesity, and mortality in a large prospective cohort of persons 50 to 71 years old. Adams KF et al.
N Engl J Med. 2006 Aug 24;355(8):763-78.

Body mass prediction from skeletal frame size in elite athletes. Ruff CB.
Am J Phys Anthropol. 2000 Dec;113(4):507-17.

Body-mass index and mortality in a prospective cohort of U.S. adults. Calle EE et al.
N Engl J Med. 1999 Oct 7;341(15):1097-105.