Bip-test / Yo-yo test

Denne test er kendt under flere forskellige navne f.eks. Bip-test, Bleep-test, Yo-yo test og Shuttle run. Testen har de fordele, at den ikke kræver særligt udstyr, at man let kan teste en større gruppe på samme tid, samt at man ikke selv skal disponere sin løbehastighed.

Denne test er kendt under flere forskellige navne f.eks. Bip-test, Bleep-test, Yo-yo test og Shuttle run. Testen har de fordele, at den ikke kræver særligt udstyr, at man let kan teste en større gruppe på samme tid, samt at man ikke selv skal disponere sin løbehastighed. Hidtil har man skullet købe testen, men nu kan du afvikle den gratis fra denne hjemmeside.

biptestInstruktion:
1. Opmål en distance på 20 meter og marker endepunkterne med streger, tape eller kegler.
2. Lad udøverne varme op på strækningen.
3. Alle udøvere stiller sig bag den første streg og begynder at løbe ved det første bip.
4. Præcist ved næste bip skal næste streg nås. Man skal mindst have en fod på linie med stregen. Hvis man er løbet for hurtigt stopper man og venter på bippet.
5. Når der skiftes til en højere hastighed angives dette ved et dobbelt-bip.
6. Når man ikke længere kan følge hastigheden, aflæses konditallet på skærmen.

 

Kondital
ml/kg/min
10.9
Niv.:
Hast.:
Tid:
km/h
1 - 1
0.0
0:00

 

Forløbet i testen er som i den oprindelige protokol fra 1989, hvor man starter på 8,0 km/t og hastigheden øges med 0,5 km/t ca. hvert minut. Der er publiceret flere forskellige studier med forslag til beregning af kondital udfra præstationen i testen, men vi har valgt her at beregne konditallet, så det svarer til de værdier, der fås fra Yo-Yo testen fra Danmarks Idrætsforbund.

Praktiske råd

  • Testen fungerer på mange forskellige slags underlag, blot fodtøj og underlag passer sammen. Hvis der testes før og efter et træningsforløb, er det vigtigt at testen gennemføres under samme betingelser hver gang.
  • Test af en enkelt person: Tag din laptop med ud til testområdet. Du kan sagtens høre signalerne.
  • Test af en mellemstor gruppe: Tilslut ekstra højttalere til din laptop.
  • Test af en meget stor gruppe: Tilslut en projektor til computeren, så folk nemt kan følge testens forløb også visuelt.

 

Referencer:

Léger L, Gadoury C. Validity of the 20 m shuttle run test with 1 min stages to predict VO2max in adults. Can J Sports Sci 1989;14:21–6.