Åstrand / Et-punkts test

Den klassiske Aastrand-test, der kun kræver at man arbejder på en enkelt submaximal belastning. Denne version med valgfri watt-indstilling og belastning op til 250 watt for mænd og 150 watt for kvinder.

Denne submaximale test har den fordel, at personen der skal testes ikke behøver at anstrenge sig meget. Dertil er testen nem og hurtig at gennemføre. Testens bestemmelse af den maximale iltoptagelse er behæftet med nogen usikkerhed (som ved alle andre submaximale tests), men som et instrument til at måle ændringer i konditionen over tid er den fremragende.

Du skal bruge en kondicykel der kan vise belastningen i watt. Dertil skal du kunne måle din puls mens du cykler - helst med et pulsur.

Du skal køre på en belastning, der gør, at din puls stabiliseres i området 110-170 slag/min efter ca. 6 minutters cykling. For yngre mennesker skal pulsen helst ligge i den høje ende at dette område og for ældre mennesker helst i den lave ende. Belastningen må ikke føles meget hård, men dog give anledning til at man bliver lettere til moderat forpustet.

Kvinder kan vælge belastninger mellem 50 og 150 watt. Mænd mellem 50 og 250 watt.

Indstil værdierne i nedenstående beregner

VO2max
ml/kg/min
21.6
Køn
Alder
Vægt
Belastning
Puls
år

Baggrund for testen:

Dette er den klassiske Aastrand test, som har været anvendt i over 40 år. De anvendte sammenhænge mellem submaximal puls, arbejdsbelastning, alder og iltoptagelse er fundet gennem regressionsanalyse på et stort antal forsøgspersoner.

Der er noget usikkerhed forbundet med testens bestemmelse af den maksimale iltoptagelse, hvilket bl.a. hænger sammen med den store variation der er på aldersbestemt maxpuls. Den teoretiske usikkerhed kan eksemplificeres ved at to trediedele vil får vurderet konditallet korrekt indenfor en 15 % afvigelse. Ca. hver 20. person vil få sit kondital vurderet 30 % forkert.

Testen kan derfor kun bruges til en grov vurdering af konditallet, men er som sagt meget velegnet til at vurdere ændringer i konditionen over tid for den enkelte person.

Reference:
Textbook of work physiology. Åstrand & Rodahl. 3rd ed. McGraw Hill 1986. Side 363-384.


Download 

Et-punkts testen er blevet meget populær i sundheds- og uddannelsessektoren. og mange har udtrykt ønske om at kunne lave beregningerne off-line.

Vi tilbyder derfor at man gratis kan downloade et-punktstesten i Excel-format herfra. Excel-udgaven har dog den begrænsning at der kun kan anvendes belastningerne 50, 75, 100 og 150 watt.

Beregneren kan frit downloades til eget brug, men er beskyttet af almindelig ophavsret og må derfor ikke distribueres eller ændres uden forudgående tilladelse fra Motion-online.

Download Et-punkts testen i Excel-format her!
(Højreklik på linket og vælg "Gem Som")