6 min gå-test

6 minutters gå-testen er som navnet siger en test, hvor det gælder om at gå så langt som muligt på 6 minutter. Testen er specielt egnet til svage personer f.eks. patienter eller gamle.

6 minutters gå-testen er som navnet siger en test, hvor det gælder om at gå så langt som muligt på 6 minutter. Testen er specielt egnet til svage personer f.eks. patienter eller gamle. I modsætning til mange andre test, så beregnes der ikke noget kondital, men den tilbagelagte distance holdes op imod normalværdier for en tilsvarende rask aldersklasse.

Testens udførelse
6 min gå-test1. Testens udføres på en 30 meter strækning der tilbagelægges flere gange, f.eks. en gang eller korridor. Strækningen kan være fra 20 til 50 meter uden at det påvirker testens resultat.

2. Testen er ret påvirkelig af i hvor høj grad testlederen opmunterer testpersonerne. Opmuntring kan betyde op til 30 % på testresultatet. Det er derfor vigtigt at "opmuntringen" standardiseres, så man siger det samme til alle testpersoner hver gang man tester dem. I de oprindelige forsøg er der anvendt fraserne: "You are doing well", "Keep up the good work" og ikke andet.

3. Indtast distance og persondata og sammenlign med referenceværdien. Fra ca. 75 % og opefter betragtes som værende indenfor normalområdet.

Referenceværdi
100
meter
Procent af normal
50
%
Køn
Alder
Vægt
år
Højde
Distance

Der findes en del forskellige publicerede referenceværdier. Vi har valgt her at angive tallene fra Referenceværdier er fra Enright & Sherill 1998, da disse baserer sig på et stort talmateriale og på forsøgspersoner der ikke er forud tilvænnet til testen. Referenceværdierne gælder for mænd og kvinder i alderen 40-80 år.  NB! Andre referenceværdier, hvor der har været anvendt tilvænning, ligger ca 100 meter højere.


Teoretisk baggrund for testen

Denne test har i praksis vist sig at være et godt mål for den almene funktionstilstand hos relativtsvage individer. Testens resultat er ikke bare et mål for kredsløbsfunktionen, men også for bevægeapparatets tilstand som helhed.

Desuden har forsøg vist at der er en rimelig god sammenhæng mellem en lav score i denne test og risikoen for diverse inaktivitetsrelaterede sygdomme

Der findes flere forskellige publicerede studier der giver anvendelige referenceværdier. Den væsentligste forskel mellem de gode studier er om der har været forudgående tilvænning til testen.

Forsøgene har vist at testen er ret påvirkelig af tilvænning. Det bedste lader til at være at udføre testen 2 gange og først lade tredie forsøg tælle. Hvis man vælger denne procedure skal man også vælge referenceværdier hvor forsøgpersonerne har været tilvænnet til testen (f.eks. Gibbons et al. 2001).

Vi har valgt at angive referenceværdier der ikke er baseret på tilvænning, da vi antager at man som regel ikke har tid til at lade allersoner gennemføre testen 3 gange. Desuden er der andre studier der tyder på at denne tilvænnings effekt er yderst begrænset hos visse patientgrupper, f.eks. hjerte- og lungepatienter hvor der sædvanligvis opnås et pålideligt resultat efter første eller andet forsøg.

Referencer

Enright PL, Sherrill DL.
Reference equations for the six-minute walk in healthy adults.
Am J Respir Crit Care Med. 1998 Nov;158(5 Pt 1):1384-7.

Enright PL.
The six-minute walk test. Review.
Respir Care. 2003 Aug;48(8):783-5.

Enright PL, McBurnie MA, Bittner V, Tracy RP, McNamara R, Arnold A, Newman AB
The 6-min walk test: a quick measure of functional status in elderly adults.
Chest. 2003 Feb;123(2):387-98.

Carter R, Holiday DB, Nwasuruba C, Stocks J, Grothues C, Tiep B.
Chest. 2003 May;123(5):1408-15.
6-minute walk work for assessment of functional capacity in patients with COPD.

Rostagno C, Olivo G, Comeglio M, Boddi V, Banchelli M, Galanti G, Gensini GF.
Prognostic value of 6-minute walk corridor test in patients with mild to moderate heart failure: comparison with other methods of functional evaluation.
Eur J Heart Fail. 2003 Jun;5(3):247-52.

Gibbons WJ, Fruchter N, Sloan S, Levy RD
Reference values for a multiple repetition 6-minute walk test in healthy adults older than 20 years.
J Cardiopulm Rehabil. 2001 Mar-Apr;21(2):87-93.