Puls-testen

Find dit kondital udelukkende ud fra pulsen

Denne konditest er for nyligt udviklet af danske forskere. Den tager udgangspunkt i at hvilepulsen falder når man kommer i bedre form fordi slagvolumen øges. Jo større afstand der er mellem hvilepuls og maxpuls desto større sandsynlighed er der for at man har en høj maksimal iltoptagelse og dermed et højt kondital.

Testens gennemførelse:
- Find din hvilepuls (måles liggende lige efter at du er vågnet om morgenen)
- Find din maxpuls (måles ved en maksimal bakkespurt efter grundig opvarmning)
- Indtast værdierne i nedenstående felter og tryk på Beregn!

Indtast de målte værdier.

Hvilepuls:
Slag/min
Maxpuls:
Slag/min
Vægt
Kg
Maximal iltoptagelse
l/min
Kondital
ml/kg/min

Hvis ikke du har målt din maxpuls kan du anslå den udfra din alder. Dette øger naturligvis usikkerheden på resultatet. Indtast alder og overfør makspulsværdien til beregneren ovenfor.

Alder
år Maxpuls:

Hvis du ikke har målt din hvilepuls, men blot ønsker at udnytte testens principper til et kvalificeret gæt, kan du bruge nedenstående retningslinier til at anslå din hvilepuls:

 
Hvilepuls
Ekstrem god form:
40
Meget god form:
50
God form
60
Dårlig form:
70
Meget dårlig form
80

Bemærk: Testen er kun afprøvet (valideret) på veltrænede mænd i alderen 20-50 år. Overfor denne gruppe har testen en rimelig høj pålidelighed - på højde med andre gode indirekte test. Man kan også bruge testen på andre grupper, men indtil der ligger flere resultater kender vi ikke usikkerheden præcist.

Reference:
Uth N, Sorensen H, Overgaard K, Pedersen PK.
Estimation of VO2max from the ratio between HR(max) and HR(rest) - the Heart Rate Ratio Method.
Eur J Appl Physiol. 2004 Jan;91(1):111-5.